1. Kontakt
 2. Formularz kontaktowy Express Service

Zapraszamy Państwa do kontaktu z wybranym serwisem Toyoty

Autoryzowany Serwis Toyoty pozostaje do dyspozycji, oferując:

 • Przegląd okresowy w opcji Toyota Express Service
 • Nową gwarancję w programie Toyota Relax
 • Sprzedaż i montaż akcesoriów
 • Przechowanie kół/opon
 • Obsługi i naprawy mechaniczne
 • Przeglądy okresowe
 • Naprawy blacharsko-lakiernicze
 • Inne zlecone prace

UMÓW SIĘ NA PRZEGLĄD TOYOTA EXPRESS SERVICE LUB INNE USŁUGI:

   Wybrany diler

   Znajdź dilera

   Pozostawiasz nam swoje dane osobowe poprzez formularz stanowiący prośbę o kontakt przez Autoryzowanego Dealera Toyoty i Lexusa (Autoryzowany Dealer). W ten sposób, podajesz nam swoje dane kontaktowe celem skontaktowania się przez nas z Tobą telefonicznie lub mailowo. W związku z prośbą o kontakt i przekazanymi danymi, Toyota Central Europe Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE) oraz Autoryzowany Dealer są administratorami Twoich danych osobowych.

   ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM

   Kto i jak przetwarza Twoje dane?

   (Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

   Informujemy, iż:

   1. Administrator danych, cele i podstawy prawne przetwarzania:
    Administratorem Twoich danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie są Toyota Central Europe Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE) oraz wybrany Autoryzowany Diler Toyoty – aktualizowane listy adresowe oraz dane kontaktowe są na stronie www.toyota.pl
    W zależności od wskazanej podstawy i celu przetwarzania administratorami są:.
    1. DILER przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
     • w celu podjęcia działań, w tym umówienia się na przegląd lub usługę serwisową, przed zawarciem umowy na podstawie zgłoszenia chęci skorzystania z usług przeglądu lub serwisu oraz w razie zawarcia umowy na takie usługi w celu jej wykonania (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
     • w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Dilera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (np. zapłata mandatu);
    2. TCE przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
     • w celach analitycznych tj. w celu lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota, ogólnej optymalizacji produktów Toyota, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota, analizy finansowej TCE oraz sieci dilerskiej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     • w celu badań w zakresie wykonanych przez Dilerów umów i usług w tym posprzedażnych, które odbywają się w związku z działaniem sieci dilerskiej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. Odbiorcy danych: odbiorcą Twoich danych osobowych będą Autoryzowani Dilerzy Toyoty w Polsce (Dilerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, spółki z grupy TOYOTA;
   3. Kontakt: W TCE można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych pod adresem e-mail: klient@toyota.pl
   4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przechowywane są:
    1. Dane osobowe przetwarzane w celu umówienia usługi serwisu lub przeglądu przez okres do 6 miesięcy;
    2. Dane osobowe przetwarzane w razie odbycia usługi serwisu lub przeglądu będziemy przechowywać przez czas w jakim mogą ujawnić się roszczenia związane z usługą;
    3. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Pouczenie o prawach: Pouczenie o prawach: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania;
   6. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
   7. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka.

   Dziękujemy za zainteresowanie!

   Nasi współpracownicy wkrótce się z Tobą skontaktują.